perjantai 9.12.2022 12:00 – tiistai 1.4.2025 12:00

Avain, jonosalain ja lohkosalain

Viidennessä oppimismoduulissa perehdytään kryptografiseen avaimeen sekä jono- ja lohkosalaimeen.

  • Ensimmäinen osio toimii johdatuksena oppimismoduulin sisältöön.
  • Toisessa osiossa käsitellään kryptografisen avaimen ominaisuuksia.
  • Kolmannessa osiossa esitellään ensimmäisen symmetrisen salaimen, jonosalaimen, toimintaperiaate.
  • Neljännessä osiossa esitellään toinen tärkeä symmetrinen salain, lohkosalain.
  • Viidennessä osiossa osoitetaan, miksi on kannattavaa käyttää valmiita kryptografisia lohkoja.