Kryptografian ABC-malli

Käsittelemme aluksi kryptografian käsitteitä viestinnän yhteydessä. Kryptografialla salataan ja suojataan muutakin tietoa kuin viestejä, mutta viestien salaus ja suojaus on helposti havainnollistettava konkreettinen esimerkki.

Kryptografiassa kaksi tai useampi taho haluaa salata ja suojata heidän välillään vaihdettavan informaation. Näiden informaatiota suojaavien tahojen lisäksi jokin ulkopuolinen taho tai tahot pyrkivät seuraamaan informaatiota, esimerkiksi viestejä, ja yrittävät selvittää tai väärentää informaation sisällön.

Tahot, joiden viestintää salataan ja suojataan, voivat olla esimerkiksi Euroopan Unionin valtiot, eri ministeriöt, viranomaiset tai yritykset. Vaikka selkeyden vuoksi käytämme esimerkeissä mallia, jossa vain kaksi henkilöä tai tahoa salaavat ja suojaavat välistään viestintää, kannattaa muistaa että viestiviä tahoja voi olla useita.

Kryptografian esimerkkejä käsitellään lähes poikkeuksetta mallilla, jossa viestiviä tahoja kutsutaan nimillä Alice ja Bob. Kolmatta viestintää selvittävää tahoa kutsutaan kryptografisessa viestintämallissa kutsutaan Caroliksi. Joskus tiedon suojauksen ja salauksen malleissa on myös mukana kuuntelija Eve. Tämä nimi viittaa englannin sanaan eavesdrop, eli salakuunteluun. Omissa esimerkeissämme Carol hoitaa myös Even kuuntelijan roolin.

Tätä Alicen, Bobin ja Carolin muodostamaa viestinnän mallia kutsumme ABC-malliksi.

../_images/l2_abcmalli.png

Luomme tällä kurssilla henkilöille nimien ohella kehystarinan. Kurssimme henkilöt Alice ja Bob haluavat yllättää ystävänsä Carolin ja järjestää hänelle syntymäpäiväjuhlat.

Voisiko syntymäpäiväjuhlien järjestäminen onnistua niin, ettei Carol huomaa mitä on tekeillä? Voivatko siis Alice ja Bob jakaa tietoa ilman, että Carol pysty lukemaan sitä? Jos Carol onnistuu muuttamaan Alicen ja Bobin välisiä viestejä tai informaatiota niin, etteivät Alice ja Bob huomaa Carolin tekemää muutosta, muuttuuko esimerkiksi syntymäpäivän herkku mansikkakakusta joksikin muuksi?

Näitä asioita tarkastelemme esimerkkien kautta kurssin edetessä.

Testi ABC-mallista

Ohessa kaksi kysymystä ABC-mallista.

ABC-mallissa on yksinkertaisimmillaan kolme osapuolta. Valitse oikea vaihtoehto:

Valitse kaikki Carolin roolia kuvaavat vastausvaihtoehdot.


Tiedämme nyt, mitä ABC-mallilla tarkoitetaan. Seuraavaksi perehdymme siihen, mitä kryptografian käytöllä tavoitellaan.

Palautusta lähetetään...