Ohjeet koodin ajamiseen

Kurssilla kaikki python-koodi ajetaan interaktiivisten koodisolujen avulla. Tässä osiossa esitellään lyhyesti tämän koodiympäristön käyttö. Kurssilla esitellyillä koodiesimerkeillä havainnollistetaan kryptografian toimintaa. Vaativimmissa lisätehtävissä on muutettava hieman valmiiksi annettua koodia.

Koodisolujen käyttö

Inactive
kurssinnimi = "Johdatus kryptografiaan"

print("Hei ja tervetuloa kurssille:", kurssinnimi)

Normaali työnkulku on esitelty alla. Se täytyy toistaa aina, kun avaat tehtäväsivun jossa on koodisoluja:

  1. Aktivoi koodiympäristö painamalla nappia ”Activate”-painiketta, joka löytyy jokaisen interaktiivisen koodisolun yläpuolelta. Aktivoimisessa saattaa mennä hetki. Kun kentän yläreunaan ilmaantuu teksti Active, voit ajaa koodisoluja.

  2. Koodiympäristön alareunaan ilmestyy napit ”run”, ”restart” ja ”restart & run all”. Tällä kurssilla tarvitaan painiketta ”run”, joka ajaa koodisolussa olevan koodin. Koodin ajamisessa saattaa kestää hetki. Tulos ilmestyy koodisolun ajon valmistuttua.

  3. Voit muokata koodisolussa olevaa koodia ja painaa ”run”-painiketta uudestaan. Tällöin koodi ajetaan tekemilläsi muutoksilla. Voit muuttaa muuttujan kurssinnimi oikealla puolella olevan tekstin esimerkiksi muotoon ”Kiitos - opiskelen kryptografiaa”. Tällöin sinulle pitäisi koodin ajamisen jälkeen teksti ”Hei ja tervetuloa kurssille: Kiitos - opiskelen kryptografiaa”.

  4. Ympäristön yksi rajoite on, että jos poistut tehtävän verkkosivulta, koodiympäristö on aktivoitava uudestaan. Tällöin kaikki aiemmin ajetut ja muutetut koodit palaavat alkuperäisiksi. Koodissa käytettyjen muuttujien arvot säilyvät vain niin pitkään, kun pysyt samalla kurssin sivulla eli yhdessä koodiympäristössä.

  5. Alkuperäiset koodisolun tekstit saa palautettua virkistämällä selaimen, esimerkiksi pitämällä näppäimistön control-napin painettuna ja painamalla selaimen Refresh-painiketta, joka yleensä sijaitsee selaimen otsikkorivin lähellä. Tällöin myös aiemmin ajetut koodit unohtuvat.

Kun ajoit edellä olleen esimerkkikoodin, tuloste tuli:

Valitse yksi:


Varoitus

Kirjoittamasi koodi katoaa, jos päivität sivun tai poistut sivulta. Jos haluat säilyttää muokkaamasi koodin, tallenna se erilliseen tiedostoon.

Pikanäppäimet

Seuraavat pikanäppäimet helpottavat koodisolujen käyttöä:

näppäinyhdistelmä

toiminto

ctrl-enter

aja koodi

ctrl-z

kumoa

ctrl-y

tee uudelleen

Vikatilanteet

  • Jos koodiympäristö ei odottamisenkaan jälkeen aktivoidu, yritä päivittää sivu.

  • Käyttämäsi selaimen pitää sallia JavaScript, jotta koodiympäristö toimii.

Teknistä tietoa

Seuraavat tiedot ovat saatavilla niitä varten, joita koodiympäristö kiinnostaa enemmän. Kurssin suorituksen kannalta tämän kappaleen tieto ei ole oleellista tietoa.

Teknisellä tasolla koodi ajetaan jupyter notebookissa, jollainen saadaan käyttöön binderhub-ohjelmiston avulla. Koska koodiympäristö käyttää JavaScript-kirjastoa, käytettävän selaimen pitää sallia JavaScript koodiympäristön toimimiseksi.

Palautusta lähetetään...